Závěrečné projednání dopravního řešení

V Lahovičkách, 23.3.2016

 

Dobré odpoledne, 

 

Ráda bych vás informovala o tom, že příští středu 30.3. 2016 od 18:00 proběhne závěrečné jednání o návrhu "C" nového dopravního řešení v obci. Návrh C zůstal beze změny, jelikož pouze několik z vás zaslalo své připomínky. Avšak žádná z obdržených připomínek nebyla natolik zásadní, aby to vedlo k přepracování návrhu C. Na jednání tedy bude předkládán návrh v původní verzi, se kterou jste se mohli seznámit na konci loňského roku. 

Součástí jednání bude hlasování o tomto návrhu. MČ Praha Zbraslav už ve svém rozpočtu na rok 2016 vyčlenila 150.000,-, což je předpokládaná cena realizace navržených dopravních změn v obci. Žádáme vás, abyste se hlasování zúčastnili tak, aby výsledek hlasování vypovídal o názoru většiny a ne menšiny.

Závěrečného projednání se zúčastní osobně také paní starostka Ing. Zuzana Vejvodová a Dis. Štěpán Vacek z MÚ Praha Zbraslav. Místo konání je klubovna APP (Strakonická 125). 

Zde je i ofociální pozvánka: pozvánka na závěrečné projednání.pdf (81032)

 

S pozdravem a přáním příjemného dne, 

Denisa Staňková

 

Letem světem

14.05.2007 01:52
 v sobotu krátce po poledni zasahovali na kamerovém systému měření rychlosti v prostoru před prodejnou Hyundai. Ten byl zřejmě v průběhu pátku poškozen prudkými poryvy větru. Zabezpečení celého systému si vyžádalo nasazení vysokozdvižné plošiny. Doprava tak byla v tomto úseku zúžena do jednoho...
18.12.2006 01:52
jak jsme již informovali bylo v průběhu měsíce Listopadu vybudováno oplocení Lahovického hřiště. Dnes dopoledne došlo k předání stavby do užívání Asociaci Postižených Povodní.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>